Planning seizoen 2022-2023

De planning voor het komend halfjaar is weer gemaakt en hieruit zijn de volgende belangrijke data gekomen:

  • 8 oktober is om 12:00 tussen de middag een informatiebijeenkomst voor (nieuwe) ouders
  • 1 oktober is bosopruimdag
  • 12 en 13 november is installatieweekend
  • Het zomerkamp is van 15 juli tot en met 22 juli

Tijden en meer info voor deze data volgen te zijner tijd.